top

Thema: vrijwilligers

Op Kamp! – Ervaringen om nooit te vergeten

Stichting Kinderwerk organiseert sinds 1995 jaarlijks een vakantiekamp. In ‘Op kamp!’staat beschreven hoe vrijwilligers dit zomerkamp organiseren. Het is gemaakt voor nieuwe vrijwilligers, en ter inspiratie voor organisaties die zomerkampen (gaan) organiseren.

Lees verder

Vrijwilligersbeleid voor het jeugdwerk

Jeugdwerk wordt uitgevoerd door beroepskrachten en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van grote waarde voor het jeugdwerk. Het opstellen van een vrijwilligersbeleid helpt instellingen zaken rond het werken met vrijwilligers helder vorm te geven. Aan de orde zijn bijvoorbeeld, werven en begeleiding van vrijwilligers, verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, waardering en sociale veiligheid (voorkomen seksueel misbruik). In dit adviestraject worden instellingen ondersteund bij het ontwikkelen, opstellen en/of implementeren van het vrijwilligersbeleid.

Lees verder

Werken met vrijwilligers in het Jeugdwerk

Workshop voor praktijkwerkers die werken met vrijwilligers of dit (meer) willen doen. Aan de orde komt het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook is er aandacht voor sociale veiligheid van het werken met vrijwilligers. De workshop bestaat uit kennisoverdracht maar vooral ook uit zelf doen.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel