top

Thema: spelen

Werk maken van spelen

Pleidooi voor speelbeleid, ‘Werk maken van spelen’ is geschreven door Froukje Hajer, belangenbehartiger rond “Kind, spel en ruimte‘ vanuit haar ervaringen als sociaal (kinder)werker. Voor dit pleidooi is kennis en informatie uit verschillende bronnen op een toegankelijke manier samengebracht. De publicatie biedt inspiratie aan iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen goed kunnen spelen: ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdprofessionals, gemeenten, ontwerpers en ruimtelijke planners en docenten in diverse opleidingen.

Lees verder

Kinderen spelen! De Playwork – principles vertaald naar NL

Kinderen spelen, en zelf bepalen wat zij doen, na schooltijd. Hoe geef je ruimte aan kinderen om te ontdekken en te ontwikkelen met aandacht voor talentontwikkeling en 21st century skills? In deze workshop ontdek je de (on)mogelijkheden van het vrije spel. En wat dat betekent voor jou als begeleider. Op basis van de Playwork-principes uit de UK. Want… “You don’t stop playing because you grow old, you grow old because you stop playing.” We gaan met actieve werkvormen aan de slag rond theorie en pedagogische basishouding t.o.v. het begeleiden van spel. De eigen ervaringen van de deelnemers staat daarbij centraal.

Lees verder

Speels Leren

Op zoek naar nieuwe en speelse werkvormen om creativiteit en speels leren bij kinderen te stimuleren? Voor thuis, op school, in de kinderopvang of op club. De workshop Speels Leren is bedoeld voor ouders, vrijwilligers en professionals die leven en werken met kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschool leeftijd) thuis, in onderwijs, (jeugd)welzijnswerk en kinderopvang. De workshop is nadrukkelijk ook voor geïnteresseerde ouders geschikt. In de workshop werken we met speelse en vernieuwende spel- en werkvormen, die de creativiteit en fantasie bij kinderen kunnen stimuleren, die leren speels en leuk maken en kinderen met hun opvoeders en begeleiders positieve ervaringen laten opdoen. Kinderen leren op verschillende manieren. Met name het informeel leren vindt plaats middels spel en spelen. Door de inzet van verschillende speelse werkvormen kun je de ontwikkeling en het leren van kinderen stimuleren en (meer) doelen bereiken. We maken in de workshop kennis met nieuwe en verschillende spel- en werkvormen. Wanneer kun je deze werkvormen gebruiken en welke doelen kun je ermee behalen? Daarnaast wisselen we ervaringen uit. De workshop levert concrete handvatten op voor opvoeders om de spel- en werkvormen toe te passen. Na de workshop is er de mogelijkheid om diverse spel- en werkvormen te bestellen of aan te schaffen.

Lees verder

Speelbeleid moet beter! General Comment IRVK art

In februari 2013 heeft het VNcommitee in Geneve een ‘General Comment’ aangenomen, dat regeringen in alle landen oproept meer aandacht te besteden aan speelkansen van kinderen. In de huidige samenleving met extreme aandacht voor kennisontwikkeling en met grote prestatiedruk komt de speeltijd in het gedrang, hetgeen de ontwikkelingskansen van kinderen belemmert, aldus actueel wetenschappelijk onderzoek. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor speelkansen van kinderen. WHoe kunnen kinderen optimale speelkansen krijgen en wat betekent dat voor het lokale jeugdbeleid? Wat betekent dat voor beleidmakers? En welke rol spelen ouders en professionals hierbij? Een uitdagende inspirerende workshop en/of lezing met veel praktische aanknopingspunten.

Lees verder

Een veilige en uitdagende speelomgeving

Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen de wereld om hen heen. Wat is een goede speelomgeving? Waar liggen grenzen? Wat mag en wat kan? Wat betekent dit voor begeleiders in de BSO, het kinderwerk en het jeugdwerk? Aan de hand van de praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Deelnemers krijgen praktische handvatten en tools die meteen in de praktijk te gebruiken zijn.

Lees verder

Risico’s en veiligheid rond spel

Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen de wereld om hen heen. Wat is een goede speelomgeving? Waar liggen grenzen? Wat mag en wat kan? Wat betekent dit voor de begeleider in de BSO en het kinderwerk? Aan de hand van cases in de praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Wat betekent dit voor de inrichting, de afspraken met de kinderen en ouders en voor je eigen houding? Deelnemers krijgen praktische handvatten die meteen in de praktijk te gebruiken zijn.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel