top

Thema: professionalisering

10 taken van het Kinderwerk

Op de 13e landelijke Kinderwerkersdag is een nieuwe versie van de 10 taken van het kinderwerk uitgereikt. Deze versie is begin 2020 bijgesteld. Je kunt de flyer hier gratis downloaden. We willen je verzoeken bij gebruik van de flyer de bron(en) te vermelden.

10 TAKEN van het Kinderwerk 2020

Het is ook mogelijk de gedrukte versie van de flyer te bestellen eventueel met een logo van je eigen organisatie.

Stuur hiervoor een e-mail naar contact@kinderwerkwinkel.nl

Lees verder

Het werk van de Kinderwerker!

Tijdens Landelijke Kinderwerkersdagen wisselden werkers vanuit het sociaal werk, welzijn, kinderopvang, brede school, integraal kindcentra ervaringen en kennis uit. In 2020 werken we verder aan de positionering van het kinderwerk samen met oa Verdiwel, SociaalWerkNL en het NJI en met BVjong, De Schoor (Almere) en Renewt/DeTwern (Tilburg). Ivm de Coronacrisis zijn de werkconferenties van het voorjaar verplaatst naar een latere datum. De 10 taken van het kinderwerk blijven beschikbaar, zie elders op deze website.

Lees verder

Van idee naar financiering

Vol van nieuwe ideeën voor de praktijk? Maar hoe krijg je dat gerealiseerd? Het kost organisaties steeds meer tijd om projecten gefinancierd te krijgen: het jeugd(welzijns)werk doet steeds meer een beroep op fondsen en is op zoek naar andere financieringsbronnen. De ingrijpende beleidswijzigingen transitie Jeugdzorg, WMO-tenders) hebben gevolgen voor de financiering van het uitvoerend werk. De Kinderwerkwinkel biedt een workshop aan over het realiseren en financieren van activiteiten in het jeugdwerk. In de workshop komen aan de orde: * Trends in fondswerving en subsidiëring * Goede ideeën vertalen in concrete projecten * Aansluiting bij behoeften kinderen én de vraag en het beleid van fondsen en overheden * Schrijven en ‘verkopen’ van het plan.

Lees verder

Spelen met talenten in het kinderwerk – coaching

Kinderwerkers zijn belangrijke partners van gemeenten, scholen en andere instellingen! Aan de voorkant van de jeugdzorg hebben zij kinderen in beeld en voorkomen we duurdere zorg. Kinderen ontwikkelen hun talenten, ook in de vrije tijd. Met sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek, circus en noem maar op. Kinderwerkers hebben oog voor wat kinderen bezig houdt, organiseren activiteiten aansluitend op de leefwereld van kinderen. Kinderen komen vrijwillig, als ze het niet leuk vinden, of de activiteiten niet aanspreken, zie je ze niet terug. Kinderwerkers bieden plekken in de buurt waar kinderen terecht kunnen, waar ze welkom zijn, en aandacht krijgen, waar iets leuks te doen is, waar vriendjes zijn en waar ze kunnen spelen! Hoe doen zij dat? Kinderwerkers zijn duizendpoten: uitvoerend, coördinerend, als makelaar, en opkomend voor de belangen van kinderen in de buurt, in buurthuizen, scoutinggebouwen, speeltuinen, op pleinen en in de school. Vooral in buurten waar kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze opgroeien met meer risicofactoren en van huis uit niet altijd voldoende aandacht (kunnen) krijgen, zijn kinderwerkers te vinden. Kinderwerkers zijn partners in de opvoeding, als vrijetijdspedagogen. Het is een eigen werkveld, een van de oudste werksoorten van het sociaal cultureel werk. Hoe kunnen we vanuit het kinderwerk nog beter programmeren, én zichtbaar zijn bij samenwerkingspartners en gemeenten? In een aantal coachingsgesprekken werken we aan de professionalisering en zichbaarbeid van het werk! En aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende sectoren. Deelnemers krijgen concrete handvatten voor de eigen praktijk.

Lees verder

Spelen met talenten in het kinderwerk – workshop

Wat deed je zelf vroeger graag na schooltijd? Je wilde wat beleven, aandacht, ruimte om zelf kiezen wat je wilde doen… Kinderen ontwikkelen hun talenten, ook in de vrije tijd. Met sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek, circus en noem maar op. Kinderwerkers hebben oog voor wat kinderen bezig houdt, organiseren activiteiten aansluitend op de leefwereld van kinderen. Kinderen komen vrijwillig, als ze het niet leuk vinden, of de activiteiten niet aanspreken, zie je ze niet terug. Kinderwerkers bieden plekken in de buurt waar kinderen terecht kunnen, waar ze welkom zijn, en aandacht krijgen, waar iets leuks te doen is, waar vriendjes zijn en waar ze kunnen spelen! Hoe doen zij dat? Kinderwerkers zijn duizendpoten: uitvoerend, coördinerend, als makelaar, en opkomend voor de belangen van kinderen in de buurt, in buurthuizen, scoutinggebouwen, speeltuinen, op pleinen en in de school. Vooral in buurten waar kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze opgroeien met meer risicofactoren en van huis uit niet altijd voldoende aandacht (kunnen) krijgen, zijn kinderwerkers te vinden. Kinderwerkers zijn partners in de opvoeding, als vrijetijdspedagogen. Het is een eigen werkveld, een van de oudste werksoorten van het sociaal cultureel werk. Hoe kunnen we vanuit het kinderwerk nog beter programmeren, én zichtbaar zijn bij samenwerkingspartners en gemeenten? Daar gaan we in deze sessie met elkaar op in! Deelnemers krijgen concrete handvatten voor de eigen praktijk.

Lees verder

De Kracht van Creativiteit

Creativiteit en creatief denken zijn belangrijk om te blijven vernieuwen. Aan de hand van een aantal creatieve werkvormen worden creatieve (denk-)processen onder de loep genomen en krijg je concrete handvatten en activiteiten om creativiteit in je werk in te zetten. De workshop De Kracht van creativiteit kan worden georganiseerd voor een groep van 5 – 15 personen.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel