top

Thema: levensecht leren

Spelend leren

Kinderen spelen in de vrije tijd. Kinderwerkers, brede school co√∂rdinatoren en BSOleidsters zijn continu bezig om met en voor kinderen te programmeren. In de vrije tijd en in Brede schoolprogramma’s. Wie bepaalt welke activiteiten op het programma komen? Hoe organiseer je de participatie van kinderen? Soms lijkt de activiteit belangrijker dan het doel. Wat wil je met een activiteit bereiken waarom, en hoe doe je dat? Als je hier vooraf over nadenkt is het ook makkelijker om je activiteit te evalueren. In deze training komen de basisprincipes van het programmeren aan de orde. Basiscursus bestaat uit 3 dagdelen in periode van 2 maanden.

Lees verder

Handboek Roefelen

Roefelen is een participatieprogramma voor kinderen van 7 tot ca 14 jaar, gericht op het bevorderen van burgerschap. Roefelen komt van het Vlaamse woord ‘roefelen’ wat snuffelen of ontdekken betekent. In Nederland worden Roefeldagen georganiseerd door lokale Roefelcomites. Deze comites worden ondersteund door Stichting Roefelen. De stichting Roefelen biedt deze ondersteuning door de ontwikkeling van diverse materialen en het handboek Roefelen. Dit handboek is verkrijgbaar voor Roefelcomites (in oprichting) die de intentie hebben een Roefeldag te organiseren. Hiervoor kan ingeschreven worden via de site www.roefelen.nl

Lees verder

De Beautysalon

De Beautysalon is een kinderwerk programma van tien bijeenkomsten over schoonheid van binnen en van buiten. Thema’s die in de tien bijeenkomsten o.a. aan de orde komen zijn; houding en gedrag, mooi zijn en mooi maken, spanning en ontspanning, gezonde voeding en weerbaarheid. Iedere week komt een ander thema aan bod.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel