top

Thema: kinderrechten

10 taken van het Kinderwerk

Op de 13e landelijke Kinderwerkersdag is een nieuwe versie van de 10 taken van het kinderwerk uitgereikt. Deze versie is begin 2020 bijgesteld. Je kunt de flyer hier gratis downloaden. We willen je verzoeken bij gebruik van de flyer de bron(en) te vermelden.

10 TAKEN van het Kinderwerk 2020

Het is ook mogelijk de gedrukte versie van de flyer te bestellen eventueel met een logo van je eigen organisatie.

Stuur hiervoor een e-mail naar contact@kinderwerkwinkel.nl

Lees verder

Betekenis IRVK voor beroepspraktijk

Het VNverdrag inzake de Rechten van het Kind(IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Iedere professional heeft er mee te maken in zijn beroepspraktijk. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? in een inspirerende interactief gastcollege krijgen studenten informatie over de betekenis van het Kinderrechtenverdrag voor hun toekomstige beroepspraktijk. De juridische, pedagogische en beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde. Met aansprekende werkvormen die ook bruikbaar zijn in de uitvoeringspraktijk, gaan we aan de slag.

Lees verder

Meer speelkansen met het kinderrechtenverdrag!

In februari 2013 heeft in Geneve het VNcommite dat toeziet op het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind een ‘General comment’ aangenomen, dat regeringen in alle landen stimuleert om meer aandacht te geven aan dit vergeten artikel in het Kinderrechtenverdrag. Hoe werkt zo’n General Comment, en hoe kan het werken in Nederland? Na een informatieve inleiding gaan we na hoe we kinderen meer speelkansen kunnen geven, en wat dat betekent voor het beleid van de instelling en de gemeente. Met wie kan je hierin (lokaal) samenwerken? Met concrete actiepunten ronden we de sessie af.

Lees verder

Werken met Kinderrechten

Het VNverdrag inzake de Rechten van het Kind(IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? in een korte cursus komt de juridische, de pedagogische en de beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde en krijg je veel praktische toepassingen aangereikt voor de dagelijkse praktijk. De module kan ook op maat aangeboden worden in samenwerking met uw organisatie.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel