top

Thema: jeugdbeleid

10 taken van het Kinderwerk

Op de 13e landelijke Kinderwerkersdag is een nieuwe versie van de 10 taken van het kinderwerk uitgereikt. Deze versie is begin 2020 bijgesteld. Je kunt de flyer hier gratis downloaden. We willen je verzoeken bij gebruik van de flyer de bron(en) te vermelden.

10 TAKEN van het Kinderwerk 2020

Het is ook mogelijk de gedrukte versie van de flyer te bestellen eventueel met een logo van je eigen organisatie.

Stuur hiervoor een e-mail naar contact@kinderwerkwinkel.nl

Lees verder

Samenwerking Jeugdwerk en Jeugdzorg

Jeugdwerk heeft een preventieve functie in het jeugdbeleid. Het is een belangrijke samenwerkingspartner in het lokaal jeugdbeleid. In het kader van de transitie jeugdzorg is daarvoor veel aandacht. Concrete invulling geven aan de aansluiting met jeugdbeleid is niet altijd eenvoudig. De kinderwerkwinkel biedt hierin diverse vormen van advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld in netwerkopbouw, omschrijven basisaanbod en beleid, ontwikkelen samenwerkingsprojecten en afstemmen aanbod preventief – curatief. Advies en ondersteuning zijn op maat en op basis van behoefte van de instelling.

Lees verder

Positief jeugdbeleid

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het hele jeugdbeleid. Iedere gemeente wil het beste voor al zijn inwoners. ‘A childfriendly citie is a city friendly to all’ luidt het logo van het internationale netwerk Childfriendly cities. Wat zijn de uitgangspunten voor een kindvriendelijke gemeente? Met de spelers aan ‘de voorkant’ van de jeugdzorg gaan we na wat werkt in uw gemeente. Zo voorkomen we de duurdere jeugdzorg. Een gedeelde visie en resultaatafspraken met de verschillende partijen is daarbij de basis.

Lees verder

Kinderrechten als inspiratiebron

Het VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? In een inspirerende interactieve inleiding krijgt u informatie over de juridische, pedagogische en beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde. Daarna is ruimte voor discussie t.b.v. praktische toepassingen voor jouw werk en je organisatie.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel