top

Soort product: workshop

Positief jeugdbeleid

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het hele jeugdbeleid. Iedere gemeente wil het beste voor al zijn inwoners. ‘A childfriendly citie is a city friendly to all’ luidt het logo van het internationale netwerk Childfriendly cities. Wat zijn de uitgangspunten voor een kindvriendelijke gemeente? Met de spelers aan ‘de voorkant’ van de jeugdzorg gaan we na wat werkt in uw gemeente. Zo voorkomen we de duurdere jeugdzorg. Een gedeelde visie en resultaatafspraken met de verschillende partijen is daarbij de basis.

Lees verder

Werken met vrijwilligers in het Jeugdwerk

Workshop voor praktijkwerkers die werken met vrijwilligers of dit (meer) willen doen. Aan de orde komt het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook is er aandacht voor sociale veiligheid van het werken met vrijwilligers. De workshop bestaat uit kennisoverdracht maar vooral ook uit zelf doen.

Lees verder

Veiligheid en uitdaging – management

Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen de wereld om hen heen. Steeds vaker worden instellingen aansprakelijk gesteld door ouders voor gevolgen van (kleine) ongelukken tijdens het spelen. Gevolg is dat de speelomgeving vaak beperkt wordt uit angst voor ongelukken? Maar kinderen hebben een uitdagende speelomgeving nodig om goed op te groeien! Waar liggen grenzen? Wat mag en wat kan? Wat weten we uit de (spel)theorie? Nieuwe inzichten uit Europees onderzoek laten zien dat kinderen met risico’s moeten opgroeien! Wat betekent dit voor het speelbeleid van je organisatie? En voor het risico- en veiligheidsbeleid en pedagogisch beleid? Aan de hand van cases in de praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Deelnemers krijgen praktische handvatten die meteen in de praktijk te gebruiken zijn.

Lees verder

Met een beetje risico kom je er wel – praktijkwerk

Met een beetje risico kom je er wel…… Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen grenzen en de wereld om hen heen. Als je met kinderen werkt maak je elke dag afwegingen. Wat mag en wat kan? Welke afspraken maken we met ouders? Aan de hand van de dagelijkse praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Waar vragen kinderen om? Wat past bij kinderen en verschillende leeftijden? Deelnemers krijgen theoretische achtergrondinformatie en praktische handvatten die meteen in de praktijk te gebruiken zijn. Deze werksessie sluit aan op de campagne van VeiligheidNL

Lees verder

Kinderrechten als inspiratiebron

Het VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? In een inspirerende interactieve inleiding krijgt u informatie over de juridische, pedagogische en beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde. Daarna is ruimte voor discussie t.b.v. praktische toepassingen voor jouw werk en je organisatie.

Lees verder

Steengoed

Steengoed is een workshop waarbij we aan de hand van het kernkwadrant van D. Offman onze kernkwaliteiten ontdekken. Om deze kernkwaliteit te verankeren maken we een steen met je kernkwaliteit. Hierbij worden verschillende werkvormen en technieken ingezet.

Lees verder

Van idee naar financiering

Vol van nieuwe ideeën voor de praktijk? Maar hoe krijg je dat gerealiseerd? Het kost organisaties steeds meer tijd om projecten gefinancierd te krijgen: het jeugd(welzijns)werk doet steeds meer een beroep op fondsen en is op zoek naar andere financieringsbronnen. De ingrijpende beleidswijzigingen transitie Jeugdzorg, WMO-tenders) hebben gevolgen voor de financiering van het uitvoerend werk. De Kinderwerkwinkel biedt een workshop aan over het realiseren en financieren van activiteiten in het jeugdwerk. In de workshop komen aan de orde: * Trends in fondswerving en subsidiëring * Goede ideeën vertalen in concrete projecten * Aansluiting bij behoeften kinderen én de vraag en het beleid van fondsen en overheden * Schrijven en ‘verkopen’ van het plan.

Lees verder

Spelen met talenten in het kinderwerk – workshop

Wat deed je zelf vroeger graag na schooltijd? Je wilde wat beleven, aandacht, ruimte om zelf kiezen wat je wilde doen… Kinderen ontwikkelen hun talenten, ook in de vrije tijd. Met sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek, circus en noem maar op. Kinderwerkers hebben oog voor wat kinderen bezig houdt, organiseren activiteiten aansluitend op de leefwereld van kinderen. Kinderen komen vrijwillig, als ze het niet leuk vinden, of de activiteiten niet aanspreken, zie je ze niet terug. Kinderwerkers bieden plekken in de buurt waar kinderen terecht kunnen, waar ze welkom zijn, en aandacht krijgen, waar iets leuks te doen is, waar vriendjes zijn en waar ze kunnen spelen! Hoe doen zij dat? Kinderwerkers zijn duizendpoten: uitvoerend, coördinerend, als makelaar, en opkomend voor de belangen van kinderen in de buurt, in buurthuizen, scoutinggebouwen, speeltuinen, op pleinen en in de school. Vooral in buurten waar kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze opgroeien met meer risicofactoren en van huis uit niet altijd voldoende aandacht (kunnen) krijgen, zijn kinderwerkers te vinden. Kinderwerkers zijn partners in de opvoeding, als vrijetijdspedagogen. Het is een eigen werkveld, een van de oudste werksoorten van het sociaal cultureel werk. Hoe kunnen we vanuit het kinderwerk nog beter programmeren, én zichtbaar zijn bij samenwerkingspartners en gemeenten? Daar gaan we in deze sessie met elkaar op in! Deelnemers krijgen concrete handvatten voor de eigen praktijk.

Lees verder

De Kracht van Creativiteit

Creativiteit en creatief denken zijn belangrijk om te blijven vernieuwen. Aan de hand van een aantal creatieve werkvormen worden creatieve (denk-)processen onder de loep genomen en krijg je concrete handvatten en activiteiten om creativiteit in je werk in te zetten. De workshop De Kracht van creativiteit kan worden georganiseerd voor een groep van 5 – 15 personen.

Lees verder

Kinderen spelen! De Playwork – principles vertaald naar NL

Kinderen spelen, en zelf bepalen wat zij doen, na schooltijd. Hoe geef je ruimte aan kinderen om te ontdekken en te ontwikkelen met aandacht voor talentontwikkeling en 21st century skills? In deze workshop ontdek je de (on)mogelijkheden van het vrije spel. En wat dat betekent voor jou als begeleider. Op basis van de Playwork-principes uit de UK. Want… “You don’t stop playing because you grow old, you grow old because you stop playing.” We gaan met actieve werkvormen aan de slag rond theorie en pedagogische basishouding t.o.v. het begeleiden van spel. De eigen ervaringen van de deelnemers staat daarbij centraal.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel