top

Soort product: training

Positief jeugdbeleid

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het hele jeugdbeleid. Iedere gemeente wil het beste voor al zijn inwoners. ‘A childfriendly citie is a city friendly to all’ luidt het logo van het internationale netwerk Childfriendly cities. Wat zijn de uitgangspunten voor een kindvriendelijke gemeente? Met de spelers aan ‘de voorkant’ van de jeugdzorg gaan we na wat werkt in uw gemeente. Zo voorkomen we de duurdere jeugdzorg. Een gedeelde visie en resultaatafspraken met de verschillende partijen is daarbij de basis.

Lees verder

Spelend leren

Kinderen spelen in de vrije tijd. Kinderwerkers, brede school co√∂rdinatoren en BSOleidsters zijn continu bezig om met en voor kinderen te programmeren. In de vrije tijd en in Brede schoolprogramma’s. Wie bepaalt welke activiteiten op het programma komen? Hoe organiseer je de participatie van kinderen? Soms lijkt de activiteit belangrijker dan het doel. Wat wil je met een activiteit bereiken waarom, en hoe doe je dat? Als je hier vooraf over nadenkt is het ook makkelijker om je activiteit te evalueren. In deze training komen de basisprincipes van het programmeren aan de orde. Basiscursus bestaat uit 3 dagdelen in periode van 2 maanden.

Lees verder

Werken met Kinderrechten

Het VNverdrag inzake de Rechten van het Kind(IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? in een korte cursus komt de juridische, de pedagogische en de beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde en krijg je veel praktische toepassingen aangereikt voor de dagelijkse praktijk. De module kan ook op maat aangeboden worden in samenwerking met uw organisatie.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel