top

Soort product: lezing

Positief jeugdbeleid

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor het hele jeugdbeleid. Iedere gemeente wil het beste voor al zijn inwoners. ‘A childfriendly citie is a city friendly to all’ luidt het logo van het internationale netwerk Childfriendly cities. Wat zijn de uitgangspunten voor een kindvriendelijke gemeente? Met de spelers aan ‘de voorkant’ van de jeugdzorg gaan we na wat werkt in uw gemeente. Zo voorkomen we de duurdere jeugdzorg. Een gedeelde visie en resultaatafspraken met de verschillende partijen is daarbij de basis.

Lees verder

Kinderrechten als inspiratiebron

Het VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? In een inspirerende interactieve inleiding krijgt u informatie over de juridische, pedagogische en beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde. Daarna is ruimte voor discussie t.b.v. praktische toepassingen voor jouw werk en je organisatie.

Lees verder

Speelbeleid moet beter! General Comment IRVK art

In februari 2013 heeft het VNcommitee in Geneve een ‘General Comment’ aangenomen, dat regeringen in alle landen oproept meer aandacht te besteden aan speelkansen van kinderen. In de huidige samenleving met extreme aandacht voor kennisontwikkeling en met grote prestatiedruk komt de speeltijd in het gedrang, hetgeen de ontwikkelingskansen van kinderen belemmert, aldus actueel wetenschappelijk onderzoek. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor speelkansen van kinderen. WHoe kunnen kinderen optimale speelkansen krijgen en wat betekent dat voor het lokale jeugdbeleid? Wat betekent dat voor beleidmakers? En welke rol spelen ouders en professionals hierbij? Een uitdagende inspirerende workshop en/of lezing met veel praktische aanknopingspunten.

Lees verder

Betekenis IRVK voor beroepspraktijk

Het VNverdrag inzake de Rechten van het Kind(IRVK) is een inspirerend kader voor het werken met kinderen. Iedere professional heeft er mee te maken in zijn beroepspraktijk. Hoe zit het Verdrag in elkaar? Hoe werkt het? in een inspirerende interactief gastcollege krijgen studenten informatie over de betekenis van het Kinderrechtenverdrag voor hun toekomstige beroepspraktijk. De juridische, pedagogische en beleidsmatige betekenis van het IRVK aan de orde. Met aansprekende werkvormen die ook bruikbaar zijn in de uitvoeringspraktijk, gaan we aan de slag.

Lees verder

Meer speelkansen met het kinderrechtenverdrag!

In februari 2013 heeft in Geneve het VNcommite dat toeziet op het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind een ‘General comment’ aangenomen, dat regeringen in alle landen stimuleert om meer aandacht te geven aan dit vergeten artikel in het Kinderrechtenverdrag. Hoe werkt zo’n General Comment, en hoe kan het werken in Nederland? Na een informatieve inleiding gaan we na hoe we kinderen meer speelkansen kunnen geven, en wat dat betekent voor het beleid van de instelling en de gemeente. Met wie kan je hierin (lokaal) samenwerken? Met concrete actiepunten ronden we de sessie af.

Lees verder

Een veilige en uitdagende speelomgeving

Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen de wereld om hen heen. Wat is een goede speelomgeving? Waar liggen grenzen? Wat mag en wat kan? Wat betekent dit voor begeleiders in de BSO, het kinderwerk en het jeugdwerk? Aan de hand van de praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Deelnemers krijgen praktische handvatten en tools die meteen in de praktijk te gebruiken zijn.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel