top

Soort product: documentatie

10 taken van het Kinderwerk

Op de 13e landelijke Kinderwerkersdag is een nieuwe versie van de 10 taken van het kinderwerk uitgereikt. Deze versie is begin 2020 bijgesteld. Je kunt de flyer hier gratis downloaden. We willen je verzoeken bij gebruik van de flyer de bron(en) te vermelden.

10 TAKEN van het Kinderwerk 2020

Het is ook mogelijk de gedrukte versie van de flyer te bestellen eventueel met een logo van je eigen organisatie.

Stuur hiervoor een e-mail naar contact@kinderwerkwinkel.nl

Lees verder

Werk maken van spelen

Pleidooi voor speelbeleid, ‘Werk maken van spelen’ is geschreven door Froukje Hajer, belangenbehartiger rond “Kind, spel en ruimte‘ vanuit haar ervaringen als sociaal (kinder)werker. Voor dit pleidooi is kennis en informatie uit verschillende bronnen op een toegankelijke manier samengebracht. De publicatie biedt inspiratie aan iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen goed kunnen spelen: ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdprofessionals, gemeenten, ontwerpers en ruimtelijke planners en docenten in diverse opleidingen.

Lees verder

Op Kamp! – Ervaringen om nooit te vergeten

Stichting Kinderwerk organiseert sinds 1995 jaarlijks een vakantiekamp. In ‘Op kamp!’staat beschreven hoe vrijwilligers dit zomerkamp organiseren. Het is gemaakt voor nieuwe vrijwilligers, en ter inspiratie voor organisaties die zomerkampen (gaan) organiseren.

Lees verder

Handboek Roefelen

Roefelen is een participatieprogramma voor kinderen van 7 tot ca 14 jaar, gericht op het bevorderen van burgerschap. Roefelen komt van het Vlaamse woord ‘roefelen’ wat snuffelen of ontdekken betekent. In Nederland worden Roefeldagen georganiseerd door lokale Roefelcomites. Deze comites worden ondersteund door Stichting Roefelen. De stichting Roefelen biedt deze ondersteuning door de ontwikkeling van diverse materialen en het handboek Roefelen. Dit handboek is verkrijgbaar voor Roefelcomites (in oprichting) die de intentie hebben een Roefeldag te organiseren. Hiervoor kan ingeschreven worden via de site www.roefelen.nl

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel