top

Werk maken van spelen

Pleidooi voor speelbeleid, ‘Werk maken van spelen’ is geschreven door Froukje Hajer, belangenbehartiger rond “Kind, spel en ruimte‘ vanuit haar ervaringen als sociaal (kinder)werker. Voor dit pleidooi is kennis en informatie uit verschillende bronnen op een toegankelijke manier samengebracht. De publicatie biedt inspiratie aan iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen goed kunnen spelen: ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdprofessionals, gemeenten, ontwerpers en ruimtelijke planners en docenten in diverse opleidingen.

thema: spelen
soort product: documentatie
voor wie: praktijkwerkers

link: www.kind-spel-ruimte.nl
organisatie: Kind Spel en Ruimte
contactpersoon: Froukje Hajer
emailadres: contact@froukjehajer.nl
telefoonnummer:

kosten: € 19,90

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel