top

Vrijwilligersbeleid voor het jeugdwerk

Jeugdwerk wordt uitgevoerd door beroepskrachten en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van grote waarde voor het jeugdwerk. Het opstellen van een vrijwilligersbeleid helpt instellingen zaken rond het werken met vrijwilligers helder vorm te geven. Aan de orde zijn bijvoorbeeld, werven en begeleiding van vrijwilligers, verantwoordelijkheden, wet- en regelgeving, waardering en sociale veiligheid (voorkomen seksueel misbruik). In dit adviestraject worden instellingen ondersteund bij het ontwikkelen, opstellen en/of implementeren van het vrijwilligersbeleid.

thema: vrijwilligers
soort product: coaching en advies
voor wie: managers en beleidsmakers

link:
organisatie:
contactpersoon: Pauline van der Loo
emailadres: pmvanderloo@kpnmail.nl
telefoonnummer:

kosten: op aanvraag

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel