top

Samenwerking Jeugdwerk en Jeugdzorg

Jeugdwerk heeft een preventieve functie in het jeugdbeleid. Het is een belangrijke samenwerkingspartner in het lokaal jeugdbeleid. In het kader van de transitie jeugdzorg is daarvoor veel aandacht. Concrete invulling geven aan de aansluiting met jeugdbeleid is niet altijd eenvoudig. De kinderwerkwinkel biedt hierin diverse vormen van advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld in netwerkopbouw, omschrijven basisaanbod en beleid, ontwikkelen samenwerkingsprojecten en afstemmen aanbod preventief – curatief. Advies en ondersteuning zijn op maat en op basis van behoefte van de instelling.

thema: jeugdbeleid
soort product: coaching en advies
voor wie: managers en beleidsmakers

link:
organisatie:
contactpersoon: Pauline van der Loo
emailadres: pmvanderloo@kpnmail.nl
telefoonnummer:

kosten: op aanvraag

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel