top

Meer speelkansen met het kinderrechtenverdrag!

In februari 2013 heeft in Geneve het VNcommite dat toeziet op het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind een ‘General comment’ aangenomen, dat regeringen in alle landen stimuleert om meer aandacht te geven aan dit vergeten artikel in het Kinderrechtenverdrag. Hoe werkt zo’n General Comment, en hoe kan het werken in Nederland? Na een informatieve inleiding gaan we na hoe we kinderen meer speelkansen kunnen geven, en wat dat betekent voor het beleid van de instelling en de gemeente. Met wie kan je hierin (lokaal) samenwerken? Met concrete actiepunten ronden we de sessie af.

thema: kinderrechten
soort product: lezing
voor wie: managers en beleidsmakers

link:
organisatie:
contactpersoon: Froukje Hajer
emailadres: contact@froukjehajer.nl
telefoonnummer:

kosten: nader overeen te komen

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel