top

Kinderen spelen! De Playwork – principles vertaald naar NL

Kinderen spelen, en zelf bepalen wat zij doen, na schooltijd. Hoe geef je ruimte aan kinderen om te ontdekken en te ontwikkelen met aandacht voor talentontwikkeling en 21st century skills? In deze workshop ontdek je de (on)mogelijkheden van het vrije spel. En wat dat betekent voor jou als begeleider. Op basis van de Playwork-principes uit de UK. Want… “You don’t stop playing because you grow old, you grow old because you stop playing.” We gaan met actieve werkvormen aan de slag rond theorie en pedagogische basishouding t.o.v. het begeleiden van spel. De eigen ervaringen van de deelnemers staat daarbij centraal.

thema: spelen
soort product: workshop
voor wie: praktijkwerkers

link:
organisatie: De Kinderwerkwinkel i.s.m. Spel-Onderwijs
contactpersoon: Froukje Hajer, Mirjam van Klink, Noor Koppens
emailadres: contact@kinderwerkwinkel.nl
telefoonnummer:

kosten: op aanvraag

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel