top

Handboek Roefelen

Roefelen is een participatieprogramma voor kinderen van 7 tot ca 14 jaar, gericht op het bevorderen van burgerschap. Roefelen komt van het Vlaamse woord ‘roefelen’ wat snuffelen of ontdekken betekent. In Nederland worden Roefeldagen georganiseerd door lokale Roefelcomites. Deze comites worden ondersteund door Stichting Roefelen. De stichting Roefelen biedt deze ondersteuning door de ontwikkeling van diverse materialen en het handboek Roefelen. Dit handboek is verkrijgbaar voor Roefelcomites (in oprichting) die de intentie hebben een Roefeldag te organiseren. Hiervoor kan ingeschreven worden via de site www.roefelen.nl

thema: levensecht leren
soort product: documentatie
voor wie: praktijkwerkers

link: www.roefelen.nl
organisatie: Stichting Roefelen
contactpersoon: Karin Turnhout
emailadres: info@roefelen.nl
telefoonnummer:

kosten: Handboek is gratis verkrijgbaar na aanmelding op de website roefelen.nl

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel