top

Met een beetje risico kom je er wel – praktijkwerk

Met een beetje risico kom je er wel…… Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen grenzen en de wereld om hen heen. Als je met kinderen werkt maak je elke dag afwegingen. Wat mag en wat kan? Welke afspraken maken we met ouders? Aan de hand van de dagelijkse praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Waar vragen kinderen om? Wat past bij kinderen en verschillende leeftijden? Deelnemers krijgen theoretische achtergrondinformatie en praktische handvatten die meteen in de praktijk te gebruiken zijn. Deze werksessie sluit aan op de campagne van VeiligheidNL

thema: veiligheid
soort product: workshop
voor wie: praktijkwerkers

link: www.veiligheid.nl/organisatie/actueel/nieuws/ouders-willen-hun-kind-vaker-risicovol-laten-spelen
organisatie: Kind, spel en ruimte
contactpersoon: Froukje Hajer
emailadres: contact@kind-spel-ruimte.nl
telefoonnummer:

kosten: € 50,- inclusief een eenvoudige lunch

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel