top

Over de kinderwerkwinkel

Over de kinderwerkwinkel

De Kinderwerkwinkel ondersteunt de praktijk van het kinderwerk en de realisatie van het positief jeugdbeleid. Kindvriendelijke gemeenten dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen. De Kinderwerkwinkel is gericht op het in de praktijk brengen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in buurten waar kinderen opgroeien.

In de Kinderwerkwinkel vinden professionals en vrijwilligers in het jeugdwelzijnswerk inspiratie en ondersteuning voor hun dagelijkse werk met en voor kinderen. Kinderwerkers, brede schoolcoördinatoren, beleidsmakers, docenten, vrijwilligers, stagiaires en managers zijn van harte welkom in de winkel!

In de Kinderwerkwinkel treft u een overzicht van inspirerende trainingen, lezingen, publicaties, programma's en andere ondersteuningsvormen voor het werken met en voor kinderen.

Zoek op de site op themadoelgroep of product en kijk wat de Kinderwerkwinkel te bieden heeft. In de winkel vindt u een aanbod van producten van initiatiefnemers en in de toekomst van samenwerkingspartners. Per product vindt u meer informatie.

De Kinderwerkwinkel is een initiatief van Froukje Hajer en Mirjam van Klink

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel