top

Doelgroep: praktijkwerkers

10 taken van het Kinderwerk

Op de 13e landelijke Kinderwerkersdag is een nieuwe versie van de 10 taken van het kinderwerk uitgereikt. Deze versie is begin 2020 bijgesteld. Je kunt de flyer hier gratis downloaden. We willen je verzoeken bij gebruik van de flyer de bron(en) te vermelden.

10 TAKEN van het Kinderwerk 2020

Het is ook mogelijk de gedrukte versie van de flyer te bestellen eventueel met een logo van je eigen organisatie.

Stuur hiervoor een e-mail naar contact@kinderwerkwinkel.nl

Lees verder

Werk maken van spelen

Pleidooi voor speelbeleid, ‘Werk maken van spelen’ is geschreven door Froukje Hajer, belangenbehartiger rond “Kind, spel en ruimte‘ vanuit haar ervaringen als sociaal (kinder)werker. Voor dit pleidooi is kennis en informatie uit verschillende bronnen op een toegankelijke manier samengebracht. De publicatie biedt inspiratie aan iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen goed kunnen spelen: ouders, leerkrachten, jeugdwerkers, pedagogisch medewerkers, jeugdprofessionals, gemeenten, ontwerpers en ruimtelijke planners en docenten in diverse opleidingen.

Lees verder

Op Kamp! – Ervaringen om nooit te vergeten

Stichting Kinderwerk organiseert sinds 1995 jaarlijks een vakantiekamp. In ‘Op kamp!’staat beschreven hoe vrijwilligers dit zomerkamp organiseren. Het is gemaakt voor nieuwe vrijwilligers, en ter inspiratie voor organisaties die zomerkampen (gaan) organiseren.

Lees verder

Werken met vrijwilligers in het Jeugdwerk

Workshop voor praktijkwerkers die werken met vrijwilligers of dit (meer) willen doen. Aan de orde komt het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook is er aandacht voor sociale veiligheid van het werken met vrijwilligers. De workshop bestaat uit kennisoverdracht maar vooral ook uit zelf doen.

Lees verder

Met een beetje risico kom je er wel – praktijkwerk

Met een beetje risico kom je er wel…… Kinderen hebben ruimte nodig voor hun spel. Ze verkennen grenzen en de wereld om hen heen. Als je met kinderen werkt maak je elke dag afwegingen. Wat mag en wat kan? Welke afspraken maken we met ouders? Aan de hand van de dagelijkse praktijk gaan we na hoe we kinderen een optimale speelomgeving kunnen bieden. Waar vragen kinderen om? Wat past bij kinderen en verschillende leeftijden? Deelnemers krijgen theoretische achtergrondinformatie en praktische handvatten die meteen in de praktijk te gebruiken zijn. Deze werksessie sluit aan op de campagne van VeiligheidNL

Lees verder

Vreemde Verten

Vreemde Verten is een workshop van drie bijeenkomsten rondom een vakantie waarin op een creatieve manier vakantiedagboeken worden gemaakt. Voor de vakantie vindt de eerste bijeenkomst plaats en krijg je materialen en een map mee om herinneringen te verzamelen. Na de vakantie worden in twee bijeenkomsten je verzamelingen verwerkt tot een bijzonder Vreemde Verten boek. Vreemde Verten is ook mogelijk in groepsverband. Voor basisschool de Polsstok in Amsterdam Z.O. heeft Vreemde Verten rondom een schoolkamp ingezet en met elkaar is een museum gemaakt om de herinneringen en verzamelingen vast te leggen.

Lees verder

Steengoed

Steengoed is een workshop waarbij we aan de hand van het kernkwadrant van D. Offman onze kernkwaliteiten ontdekken. Om deze kernkwaliteit te verankeren maken we een steen met je kernkwaliteit. Hierbij worden verschillende werkvormen en technieken ingezet.

Lees verder

Het werk van de Kinderwerker!

Tijdens Landelijke Kinderwerkersdagen wisselden werkers vanuit het sociaal werk, welzijn, kinderopvang, brede school, integraal kindcentra ervaringen en kennis uit. In 2020 werken we verder aan de positionering van het kinderwerk samen met oa Verdiwel, SociaalWerkNL en het NJI en met BVjong, De Schoor (Almere) en Renewt/DeTwern (Tilburg). Ivm de Coronacrisis zijn de werkconferenties van het voorjaar verplaatst naar een latere datum. De 10 taken van het kinderwerk blijven beschikbaar, zie elders op deze website.

Lees verder

Van idee naar financiering

Vol van nieuwe ideeën voor de praktijk? Maar hoe krijg je dat gerealiseerd? Het kost organisaties steeds meer tijd om projecten gefinancierd te krijgen: het jeugd(welzijns)werk doet steeds meer een beroep op fondsen en is op zoek naar andere financieringsbronnen. De ingrijpende beleidswijzigingen transitie Jeugdzorg, WMO-tenders) hebben gevolgen voor de financiering van het uitvoerend werk. De Kinderwerkwinkel biedt een workshop aan over het realiseren en financieren van activiteiten in het jeugdwerk. In de workshop komen aan de orde: * Trends in fondswerving en subsidiëring * Goede ideeën vertalen in concrete projecten * Aansluiting bij behoeften kinderen én de vraag en het beleid van fondsen en overheden * Schrijven en ‘verkopen’ van het plan.

Lees verder

Spelen met talenten in het kinderwerk – coaching

Kinderwerkers zijn belangrijke partners van gemeenten, scholen en andere instellingen! Aan de voorkant van de jeugdzorg hebben zij kinderen in beeld en voorkomen we duurdere zorg. Kinderen ontwikkelen hun talenten, ook in de vrije tijd. Met sport en spel, dramatische vorming, hutten bouwen, kokkerellen, techniekclubs, muziek, circus en noem maar op. Kinderwerkers hebben oog voor wat kinderen bezig houdt, organiseren activiteiten aansluitend op de leefwereld van kinderen. Kinderen komen vrijwillig, als ze het niet leuk vinden, of de activiteiten niet aanspreken, zie je ze niet terug. Kinderwerkers bieden plekken in de buurt waar kinderen terecht kunnen, waar ze welkom zijn, en aandacht krijgen, waar iets leuks te doen is, waar vriendjes zijn en waar ze kunnen spelen! Hoe doen zij dat? Kinderwerkers zijn duizendpoten: uitvoerend, coördinerend, als makelaar, en opkomend voor de belangen van kinderen in de buurt, in buurthuizen, scoutinggebouwen, speeltuinen, op pleinen en in de school. Vooral in buurten waar kinderen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze opgroeien met meer risicofactoren en van huis uit niet altijd voldoende aandacht (kunnen) krijgen, zijn kinderwerkers te vinden. Kinderwerkers zijn partners in de opvoeding, als vrijetijdspedagogen. Het is een eigen werkveld, een van de oudste werksoorten van het sociaal cultureel werk. Hoe kunnen we vanuit het kinderwerk nog beter programmeren, én zichtbaar zijn bij samenwerkingspartners en gemeenten? In een aantal coachingsgesprekken werken we aan de professionalisering en zichbaarbeid van het werk! En aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende sectoren. Deelnemers krijgen concrete handvatten voor de eigen praktijk.

Lees verder

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Kinderwerkwinkel